Välkommen till Kåfalla Herrgård - aktuellare än någonsin

Herrgården - fasadFlygbild

Kåfalla Herrgård är en pärla i Bergslagen, strax öster om Lindesberg, där du kan njuta av en naturskön miljö och fridfulla omgivningar.

Gården ligger vackert belägen utmed Sverkerstaån där det finns möjlighet till en rodd/paddeltur, ett bad eller en promenad eller bönevandring dammen runt.

Här sätter vi Jesus i centrum och vi önskar att gästerna får en härlig vistelse på gården.

1929 gavs Kåfalla Herrgård som en gåva till Fribaptistsamfundet med den visionen att denna plats skall vara en plats för bön och undervisning för människor i Bergslagen och vidare med hela bibeln som rättesnöre.

I samband med flera kristna samfunds samarbete blev Kåfalla Herrgård åter en gåva 1988 i samma anda till det som idag heter Stiftelsen Kåfalla Herrgård. På samma sätt som Jesus ger uppdrag till sina lärjungar att "gå ut och gör alla folk till lärjungar", missionsbefallningen, kommer uppdraget på denna plats aldrig att vara slutfört intill tidens ände.

Exempel på lämpliga bokningar på Kåfalla Herrgård är församlingshelger, ledardagar, konferenser, familjehögtider i kristen miljö, kurser, företagsdagar, retreater, alphaträffar och inte minst läger för konfirmander och annan kristen lägerverksamhet.

Känn dej varmt välkommen hit.

Kommande event

Vänner!
Vi måste tyvärr ställa in nyårskonferensen 2020/21 på Kåfalla p g a Corona/covid19. Nuvarande restriktioner medger ju inte en sådan samling som vi önskar. Även om läget skulle förbättras något till nyår tror vi inte att det är rådligt att mötas till en sådan gemenskap.
Tyvärr - vi hade sett fram emot att få mötas till konferens på nytt.
Men Gud har nog något gott för oss alla framöver!

Vi får be för varandra. Be också för Kåfalla. Alla inställda bokningar vi haft utgör ju ett stort bekymmer för oss.

Ingemar Helmner, som varit med i beslutet om att ställa in, hälsar till er alla, likaså Torwald och Inger Bergstöm, Berthil och Ewy Jansson, som ansvarar för arbetet.

Vi önskar er alla Guds rika välsignelse och ändå fina (men annorlunda) jul- och nyårshelger!


Friends!

Unfortunately, we have to cancel the New Year's Conference 2020/21 at Kåfalla due to Corona / covid1 9.

Current restrictions do not allow for such a collection as we wish. Although the situation would improve slightly by the New Year, we do not think it is advisable to meet into such a community.

Unfortunately - we were looking forward to meeting again at conference.

But God probably has something good for us all ahead!

We get to pray for each other. Pray for Kåfalla as well.

After all, all the cancelled bookings we had are a major concern for us.

Ingemar Helmner, who has been part of the decision to cancel, greet you all, as well as Torwald and Inger Bergstöm, Berthil and Ewy Jansson, who are responsible for the work.

We wish you all God's rich blessing and yet beautiful (but different) Christmas and New Year's weekends!
Kåfalla Herrgård,                                Webb:  www.kafalla.se       Tel: 073-829 30 65                 

Kåfalla 306,  711 94 Lindesberg        Bankgiro:  5195-0996          Swish: 123 038 81 08Facebook

Se vad som händer på vår Facebooksida